Dzień Europy na Rynku Staromiejskim, 9 maja 2015 r.

   9 maja, jak co roku, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń zorganizował na Rynku Staromiejskim w Toruniu obchody Dnia Europy pt. „Razem dla Europy!”. Wydarzenie wspierały toruńskie instytucje: Urząd Miasta, Enterprise Europe Network, Centrum Informacji Młodzieży przy MDK oraz Dom Harcerza. Dzień Europy został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego.

   Szczególne atrakcje czekały oczywiście na dzieci i młodzież – dla najmłodszych m.in. europejskie zabawy i konkursy z nagrodami oraz kącik plastyczny, dla starszych- broszury i quizy o Unii Europejskiej. Wiedza o Unii Europejskiej i jej wartościach była przekazywana naszym milusińskim w najbardziej atrakcyjnej dla nich formie. Dodatkowo sprawdzaliśmy ich widomości o państwach członkowskich UE przy Europejskim Kole Fortuny- które stało się obowiązkowym punktem w programie imprez ED-Toruń. O najbardziej wartościowe nagrody młodzież rywalizowała w konkursie tematycznym „Europa za 50 lat”. Okazało się, że prognozy uczestników były zdecydowanie pozytywne.

    Wszystkich gości powitaliśmy kwiatami w barwach Unii Europejskiej przy dźwiękach hymnu Unii Europejskiej. Gościem specjalnym Dnia Europy w Toruniu był Syriusz – maskotka Unii Europejskiej, który chętnie pozował do zdjęć ze wszystkimi uczestnikami.

   Wydarzenie miało na celu w szczególności promocję mobilności i aktywności społecznej oraz dialogu międzykulturowego. Happening miał ponadto za zadanie przybliżyć działanie Unii Europejskiej na rzecz jej obywateli poprzez dotarcie z informacją europejską do jak najszerszego grona odbiorców, a tym samym budować poczucie przynależności do wspólnoty państw UE. Podczas wydarzenia mieszkańcy regionu zdobyli informacje nt. ich praw w Unii Europejskiej, nowej edycji programu Erasmus+, nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

                Obchody Dnia Europy w 2015 r. miały szczególny charakter ze względu na Europejski Rok na rzecz Rozwoju. Tematyka happeningu koncentrowała się na promocji ERR i była okazją, aby zaangażować obywateli UE w działania na rzecz najbiedniejszych regionów świata. Staraliśmy się wytworzyć u lokalnej społeczności poczucie, że pomoc każdego Europejczyka ma znaczenie i swoimi codziennymi decyzjami możemy wpływać na losy mieszkańców państw rozwijających się.


Relacja na stronie Radia PIK

 

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

14.08.2018

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prasowymi dotyczącymi praworządności w Polsce.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

06.08.2018

Zapraszamy rolników do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej. Tematem - obecne susze i problemy obszarów wiejskich.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG