Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Młodzi liderzy będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed Europą

 

Ponad 400 młodych liderów z 42 państw Świata i Europy spotka się w Polsce, aby debatować z wybitnymi przedstawicielami życia politycznego, społecznego i biznesowego współczesnego świata i tworzyć idee dla przyszłości Starego Kontynentu. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów od lat nazywane jest „młodą Krynicą” i „Davos ludzi młodych”. W dotychczasowych dziesięciu edycjach wzięło udział ponad 3000 osób w wieku 18-35 lat ze wszystkich państw europejskich.

Uczestnicy XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

Do udziału w Forum zapraszamy liderów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych       i studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców. Limit wieku to 35 lat. Młodzi liderzy          to grupa reprezentatywna, którą dobieramy w kilkumiesięcznej rekrutacji. Staramy się wybrać (spośród ponad 2 tys. aplikacji) takie osoby, które nie tylko osiągnęły już sukces, ale przede wszystkim mają potencjał i determinację, aby wspólnie działać i angażować do współpracy nowe osoby.             W 12. edycji Forum weźmie udział ponad 400 osób z 42 państw (Unia Europejska, Bałkany, Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Rosja, Turcja, Izrael).

Idea Forum

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest platformą wymiany poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz całego kontynentu europejskiego. Tworzymy miejsce do rozmów i  dyskusji liderów przyszłości z liderami współczesnego świata. Dotyczą one istotnych procesów zachodzących               w Europie i na świecie oraz wyzwań stojących przed młodym pokoleniem polityków, ekonomistów, przedsiębiorców i liderów organizacji pozarządowych. Jest też miejscem inicjacji wielu projektów międzynarodowych. Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy. Naszym celem jest zbudowanie międzynarodowego Think Tanku młodych liderów oddziałujących na swoje środowiska lokalne i inspirujących do nowych wspólnych projektów.

TEMATYKA

Tematyka tegorocznego Forum będzie koncentrować się na następujących obszarach: przywództwo i wyzwania dla współczesnego lidera, startup Europa – wizja i pomysły reformy Unii Europejskiej, innowacje, startupy, zarządzanie biznesem, solidarność, wolontariat i przedsiębiorczość społeczna, edukacja i rynek pracy, spotkania i warsztaty z praktykami biznesu.

goście specjalni

Gośćmi specjalnymi i prelegentami Forum są nobliści (m. in. Reinhard Selten i Lech Wałęsa), prezydenci (m. in. Mikheil Saakashvili, Valdis Zatlers, Boric Tadic, Jorge Sampaio, George Vasiliou, Vaira Vike-Freiberga, Gjorge Ivanov), premierzy, ministrowie, komisarze UE, szefowie firm, prezesi banków narodowych, wybitni ekonomiści. Program Forum obejmuje panele dyskusyjne, wykłady        i prezentacje biznesowe oraz warsztaty tematyczne.

Termin i miejsce

Forum co roku odbywa się w Nowym Sączu. Miejsce obrad oddalone jest o 25 km od Krynicy-Zdrój.

ORGANIZATORZY

Organizatorami Forum są Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Więcej informacji: www.forum-leaders.eu

Osoba do kontaktu:

Klaudia Kozak

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

ul. Przechodnia 4

20-003 Lublin

T: +48 81 536 10 94

E-mail: forum@forum-leaders.eu

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG