Szkolenie dla piszących projekty

Instytut Spraw Publicznych oraz  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce serdecznie zapraszają na dwudniowy warsztat "Jak efektywnie i skutecznie składać wnioski projektowe do instytucji Unii Europejskiej?"

  Szkolenie odbędzie się 6-7 lipca 2017 r. (czwartek – piątek),  godz. 10,00-17,00 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, Warszawa.

W ostatnich latach znacznie wzrosła konkurencja w kwestii pozyskiwania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Wśród przyczyn odrzucania wniosków projektowych są nie tylko kwestie językowe. Znaczny odsetek aplikacji nie otrzymuje dofinansowania z powodu nieumiejętnego uzasadnienia celów realizacji projektu i niedostosowania wniosku do przedmiotu i celów  konkursu.  W rezultacie, z dotacji unijnych - często jedynego możliwego źródła finansowania projektów w wymiarze europejskim, w tym w obszarze migracji i azylu - korzysta ograniczony krąg organizacji.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in.

 • jak dopasować projekt do właściwego konkursu i jak ocenić oczekiwania grantodawcy
 • jak  uniknąć typowych pułapek i błędów w aplikacjach
 • jakie są skuteczne techniki argumentacji
 • jak przygotować wniosek pod kątem językowym
 • jak  tworzyć efektywne partnerstwa
 • jak przygotować prawidłowo  oszacowany i kwalifikowalny budżet.

Warsztat skierowany  jest do koordynatorów projektów, fundraiserów oraz  innych pracowników organizacji pozarządowych działających w obszarze  azylu i migracji.

Warsztat poprowadzi Hector C. Pagan, wykładowca Instytutu Studiów Politycznych w Skytte na Uniwersytecie w Tartu, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów finansowanych z wielu źródeł międzynarodowych.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego  i przesłanie na adres  e-mail: isp@isp.org.pl  do poniedziałku 3 lipca 2017 r.

 • Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
 • Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
 • Uczestnikom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.
 • Akceptujemy tylko zgłoszenia od osób, które zadeklarują udział w obu dniach warsztatu.
 • Wiedza i doświadczenie w przygotowywaniu projektów mogą być kryteriami selekcji, w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Więcej informacji na temat warsztatu udziela Katarzyna Renaud tel: (22) 556 42 77. Pytania można również kierować na e-mail isp@isp.org.pl

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG