Sprawozdanie Komisji Europejskiej ws. relokacji

Komisja Europejska przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, z których wynika, iż Polska, Węgry i Czechy nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych dotyczących relokacji.

Zdaniem Komisji unijny program relokacji działa sprawnie i przynosi pozytywne rezultaty, niemniej wciąż nie wszystkie strony podejmują w tym zakresie odpowiednie działania. Polska i Węgry nie relokowały dotychczas ani jednej osoby, natomiast Czechy nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji od ponad roku.

Europejski program przesiedleń został przyjęty w lipcu 2015 roku i niedługo dobiegnie końca. Dotychczas odnotowywał pozytywne wyniki – 17 305 spośród 22 504 osób zostało przesiedlonych, z czego najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy.

4 lipca 2017 roku Komisja rozpoczęła nowy proces składania deklaracji w zakresie przesiedleń planowanych na rok 2018, podkreślając chęć i potrzebę kontynuowania wysiłków UE w zakresie wspólnych przesiedleń. Państwa członkowskie zachęca się do składania deklaracji na rok 2018 przy równoczesnym podkreśleniu konieczności koncentracji na przesiedleniach z Afryki Północnej i Rogu Afryki oraz dalszych relokacjach z Turcji. Komisja przeznaczyła 377,5 miliona euro na przesiedlenie co najmniej 37 750 osób (10 tys. euro na osobę).

Tekst sprawozdania Komisji: link.

Seminarium "Młodzi w Europie: edukacja, praca, rozwój"

18.10.2017

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń przy WSG oraz Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu zapraszają na seminarium "Młodzi w Europie: edukacja, praca, rozwój". Wydarzenie odbędzie się 26 października br. - zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału!

17-20.10. Biuro nieczynne

17.10.2017

W dniach 17-20.10. (wtorek-piątek) biuro Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Toruniu będzie zamknięte. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i zapraszamy do kontaktu mailowego: europedirect-torun@byd.pl. Odpowiemy na wszystkie wiadomości!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG