Sprawozdanie Komisji Europejskiej ws. relokacji

Komisja Europejska przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, z których wynika, iż Polska, Węgry i Czechy nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych dotyczących relokacji.

Zdaniem Komisji unijny program relokacji działa sprawnie i przynosi pozytywne rezultaty, niemniej wciąż nie wszystkie strony podejmują w tym zakresie odpowiednie działania. Polska i Węgry nie relokowały dotychczas ani jednej osoby, natomiast Czechy nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji od ponad roku.

Europejski program przesiedleń został przyjęty w lipcu 2015 roku i niedługo dobiegnie końca. Dotychczas odnotowywał pozytywne wyniki – 17 305 spośród 22 504 osób zostało przesiedlonych, z czego najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy.

4 lipca 2017 roku Komisja rozpoczęła nowy proces składania deklaracji w zakresie przesiedleń planowanych na rok 2018, podkreślając chęć i potrzebę kontynuowania wysiłków UE w zakresie wspólnych przesiedleń. Państwa członkowskie zachęca się do składania deklaracji na rok 2018 przy równoczesnym podkreśleniu konieczności koncentracji na przesiedleniach z Afryki Północnej i Rogu Afryki oraz dalszych relokacjach z Turcji. Komisja przeznaczyła 377,5 miliona euro na przesiedlenie co najmniej 37 750 osób (10 tys. euro na osobę).

Tekst sprawozdania Komisji: link.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG