Sprawozdanie Komisji Europejskiej ws. relokacji

Komisja Europejska przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, z których wynika, iż Polska, Węgry i Czechy nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych dotyczących relokacji.

Zdaniem Komisji unijny program relokacji działa sprawnie i przynosi pozytywne rezultaty, niemniej wciąż nie wszystkie strony podejmują w tym zakresie odpowiednie działania. Polska i Węgry nie relokowały dotychczas ani jednej osoby, natomiast Czechy nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji od ponad roku.

Europejski program przesiedleń został przyjęty w lipcu 2015 roku i niedługo dobiegnie końca. Dotychczas odnotowywał pozytywne wyniki – 17 305 spośród 22 504 osób zostało przesiedlonych, z czego najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy.

4 lipca 2017 roku Komisja rozpoczęła nowy proces składania deklaracji w zakresie przesiedleń planowanych na rok 2018, podkreślając chęć i potrzebę kontynuowania wysiłków UE w zakresie wspólnych przesiedleń. Państwa członkowskie zachęca się do składania deklaracji na rok 2018 przy równoczesnym podkreśleniu konieczności koncentracji na przesiedleniach z Afryki Północnej i Rogu Afryki oraz dalszych relokacjach z Turcji. Komisja przeznaczyła 377,5 miliona euro na przesiedlenie co najmniej 37 750 osób (10 tys. euro na osobę).

Tekst sprawozdania Komisji: link.

Z Widokiem na... śwadomy wolontariat zagraniczny!

23.02.2018

     Gorąco zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w otwartej debacie dotyczącej wolontariatu zagranicznego, która odbędzie się 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Domu Europy we Wrocławiu (ul. Widok 10).

Orientation Week na WSG!

23.02.2018

     Przed nami Orientation Week na WSG! Co semestr pięć bydgoskich uczelni wyższych łączy siły i organizuje dla studentów tydzień atrakcji, warsztatów i spotkań z polską kulturą by pomóc studentom zagranicznym zrobić pierwsze kroki w Bydgoszczy i ułatwić aklimatyzację. Tegorocznym zwieńczeniem tygodnia atrakcji będzie Orientation Day na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG