Sprawozdanie Komisji Europejskiej ws. relokacji

Komisja Europejska przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, z których wynika, iż Polska, Węgry i Czechy nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych dotyczących relokacji.

Zdaniem Komisji unijny program relokacji działa sprawnie i przynosi pozytywne rezultaty, niemniej wciąż nie wszystkie strony podejmują w tym zakresie odpowiednie działania. Polska i Węgry nie relokowały dotychczas ani jednej osoby, natomiast Czechy nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji od ponad roku.

Europejski program przesiedleń został przyjęty w lipcu 2015 roku i niedługo dobiegnie końca. Dotychczas odnotowywał pozytywne wyniki – 17 305 spośród 22 504 osób zostało przesiedlonych, z czego najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy.

4 lipca 2017 roku Komisja rozpoczęła nowy proces składania deklaracji w zakresie przesiedleń planowanych na rok 2018, podkreślając chęć i potrzebę kontynuowania wysiłków UE w zakresie wspólnych przesiedleń. Państwa członkowskie zachęca się do składania deklaracji na rok 2018 przy równoczesnym podkreśleniu konieczności koncentracji na przesiedleniach z Afryki Północnej i Rogu Afryki oraz dalszych relokacjach z Turcji. Komisja przeznaczyła 377,5 miliona euro na przesiedlenie co najmniej 37 750 osób (10 tys. euro na osobę).

Tekst sprawozdania Komisji: link.

II etap "Gwiezdnego Kręgu" za nami!

13.12.2017

     Wczoraj w całej Polsce przeprowadzony został II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". W województwie kujawsko-pomorskim zakwalifikowani uczniowie szkół ponadpodstawowych rozwiązywali test w centrum egzaminacyjnym zlokalizowanym na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu.

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

11.12.2017

     12 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu odbędzie się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych uczestników oraz wykazem wszystkich centrów egzaminacyjnych w Polsce.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG