Miliard euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego!

Miliard euro wyniosą w sumie kredyty na strategiczne inwestycje w sektorach energetycznym i naukowo-badawczym. Finansowanie gwarantowane jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i stanowi jeden z głównych elementów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera).

Grupa Energa otrzyma 250 mln euro na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce. Spółka wykorzysta uzyskane środki w latach 2017-2019. Z kolei dzięki nowemu instrumentowi finansowemu „InnovFin Science”, powstałemu dzięki wsparciu finansowemu UE w ramach programu „Horyzont 2020″, Polska otrzyma 730 mln euro na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty badawcze, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa.

Według danych EBI Polska plasuje się  na 6. miejscu wśród państw UE w kontekście wykorzystania środków uzyskiwanych w ramach Planu Junckera.

„InnovFin Science” należy do grupy instrumentów finansowych nowej generacji i usług doradczych, uruchomionych przez Komisję Europejską oraz Grupę EBI na lata 2014-2020. Jego priorytetowym celem jest wspieranie inwestycji w badania naukowe i innowacje. Polski sektor naukowy zatrudnia ok. 150 tys. badaczy, techników i pomocniczych pracowników naukowych. Projekty realizowane przez EBI pomogą w utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia w tym sektorze, a także przyczyni się do otwarcia wielu nowych możliwości rozwoju kariery zawodowej, w szczególności dla młodych pracowników naukowych.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG