Zaproszenie do składania wniosków!

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.

Główne cele zaproszenia to:

  • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
  • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
  • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
  • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Do składania wniosków uprawnione są podmioty prawne zarejestrowane oraz posiadające siedzibę w dowolnym państwie członkowskim UE. Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych KE i podejmowaniu zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań dla całej UE, poszczególnych państw członkowskich, regionów, a także na poziomie lokalnym.

Całkowity budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych szacuje się na 4 000 000 euro, z czego kwota pojedynczej dotacji może wynieść od 70 000 do 500 000 euro.

Harmonogram oraz termin składania wniosków dostępne są na stronie: http://bit.ly/2euzGPR.

 

II etap "Gwiezdnego Kręgu" za nami!

13.12.2017

     Wczoraj w całej Polsce przeprowadzony został II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". W województwie kujawsko-pomorskim zakwalifikowani uczniowie szkół ponadpodstawowych rozwiązywali test w centrum egzaminacyjnym zlokalizowanym na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu.

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

11.12.2017

     12 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu odbędzie się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych uczestników oraz wykazem wszystkich centrów egzaminacyjnych w Polsce.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG