Zaproszenie do składania wniosków!

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.

Główne cele zaproszenia to:

  • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
  • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
  • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
  • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Do składania wniosków uprawnione są podmioty prawne zarejestrowane oraz posiadające siedzibę w dowolnym państwie członkowskim UE. Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych KE i podejmowaniu zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań dla całej UE, poszczególnych państw członkowskich, regionów, a także na poziomie lokalnym.

Całkowity budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych szacuje się na 4 000 000 euro, z czego kwota pojedynczej dotacji może wynieść od 70 000 do 500 000 euro.

Harmonogram oraz termin składania wniosków dostępne są na stronie: http://bit.ly/2euzGPR.

 

Z Widokiem na... śwadomy wolontariat zagraniczny!

23.02.2018

     Gorąco zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w otwartej debacie dotyczącej wolontariatu zagranicznego, która odbędzie się 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Domu Europy we Wrocławiu (ul. Widok 10).

Orientation Week na WSG!

23.02.2018

     Przed nami Orientation Week na WSG! Co semestr pięć bydgoskich uczelni wyższych łączy siły i organizuje dla studentów tydzień atrakcji, warsztatów i spotkań z polską kulturą by pomóc studentom zagranicznym zrobić pierwsze kroki w Bydgoszczy i ułatwić aklimatyzację. Tegorocznym zwieńczeniem tygodnia atrakcji będzie Orientation Day na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG