Zaproszenie do składania wniosków!

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.

Główne cele zaproszenia to:

  • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
  • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
  • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
  • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Do składania wniosków uprawnione są podmioty prawne zarejestrowane oraz posiadające siedzibę w dowolnym państwie członkowskim UE. Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych KE i podejmowaniu zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań dla całej UE, poszczególnych państw członkowskich, regionów, a także na poziomie lokalnym.

Całkowity budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych szacuje się na 4 000 000 euro, z czego kwota pojedynczej dotacji może wynieść od 70 000 do 500 000 euro.

Harmonogram oraz termin składania wniosków dostępne są na stronie: http://bit.ly/2euzGPR.

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG