Orędzie Przewodniczącego KE - 13/09/2017

W najbliższą środę Jean-Claude Juncker wygłosi Orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2017 roku. Jest to najważniejsze przemówienie Przewodniczącego Komisji Europejskiej, podsumowujące dotychczasowe działania Unii oraz prezentujące długofalową wizję jej rozwoju.

Co okaże się najważniejszym punktem debaty? Bezpieczeństwo? Migracje? Zatrudnienie  w UE?

Podczas swojego wystąpienia J-C Juncker odniesie się do problemów, przedstawionych w opublikowanej w marcu br. Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy. Poruszone zostaną zatem kwestie związane z wpływem nowych technologii na społeczeństwo i zatrudnienie, obawami dotyczącymi globalizacji, wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem oraz klimatem narastającego populizmu.

Egzemplarze Białej Księgi dostępne są w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 25b – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią, a następnie do wypełnienia formularza, w którym obywatele UE mogą przekazać swoje opinie i uwagi odnośnie tematów poruszonych w Białej Księdze, a konkretnie w kontekście przygotowania Przewodniczącego do orędzia.

Formularz dostępny jest tutaj.

Gorąco zapraszamy także do śledzenia relacji z przemówienia oraz do zapoznania się z oficjalną stroną http://www.soteu.eu/.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG