Juncker: "Wiatr znów wieje w żagle Europy"

Dziś rano Jean-Claude Juncker wygłosił przed posłami Parlamentu Europejskiego w Strasburgu orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Europejskiej oświadczył: Wiatr znów wieje w żagle Europy. Nigdzie jednak nie dopłyniemy, jeśli tego wiatru nie chwycimy.(...) Powinniśmy wyznaczyć kierunek działań w przyszłości. Jak napisał Mark Twain, za kilkanaście lat bardziej będziemy żałowali tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Teraz przyszedł czas, by budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i demokratyczniejszą Unię do 2025 r.

W pierwszej kolejności podczas orędzia poruszone zostały kwestie ekonomiczne. Juncker podkreślił, że 10 lat po kryzysie Unia Europejska wróciła na właściwe tory, co najlepiej odzwierciedla fakt, iż wzrost gospodarczy w Europie w ciągu dwóch ostatnich lat przewyższył wzrost gospodarczy w USA.

Przewodniczący poinformował o zamiarach szerszej współpracy ekonomicznej m.in. z Japonią i Meksykiem. Wezwał także do solidarności z krajami Afryki, zwracając się do państw członkowskich UE, aby nie tylko słowami, ale przede wszystkim gestami pokazywały chęć wsparcia Afryki. Unijny budżet na pomoc temu kontynentowi – 2,7 mld euro – umożliwił utworzenie wielu miejsc pracy, niemniej pula składek państw członkowskich UE, według Junckera, jest wciąż zbyt mała.

W swoim przemówieniu Przewodniczący Komisji Europejskiej nie mógł pominąć kwestii migracji. W tym kontekście pochwalił włoską politykę przyjmowania migrantów i nazwał to południowoeuropejskie państwo „dumą Europy”.

Wolność, równość i praworządność – na tych wartościach została zbudowana Unia Europejska i to na nich, według Junckera, powinna opierać się dalsza działalność organizacji. Wolność dotyczy przede wszystkim wolności wypowiedzi i wolności od dyktatury, która w przeszłości nękała szczególnie kraje Europy wschodniej.

Mówiąc o równości Przewodniczący Komisji zaznaczył konieczność równoprawnego traktowania wszystkich pracowników – ludzie, którzy wykonują tę samą pracę w tym samym miejscu, muszą otrzymywać to samo wynagrodzenie. W celu zapewnienia kontroli nad przestrzeganiem tego prawa w najbliższym czasie utworzony zostanie unijny urząd nadzoru prawa pracy.

W kontekście praworządności Juncker zwrócił uwagę na obowiązek respektowania i akceptowania prawomocnych wyroków niezależnego i niezawisłego wymiaru sprawiedliwości, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE jako sądu ostatniej instancji. Przestrzeganie prawa UE nie jest wyłącznie opcją, lecz obowiązkiem, dlatego wszystkie państwa Unii – bez wyjątku – muszą działać zgodnie z nim.

Szef KE odniósł się także to kwestii instytucjonalnej UE i przedstawił propozycję połączenia stanowisk Przewodniczącego Komisji oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej. Miałoby to uskutecznić prace całej Unii i wpłynąć na efektywność decyzji podejmowanych na szczeblu instytucjonalnym. Juncker poparł także pomysł wprowadzenia ponadnarodowych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wszystkich zainteresowanych priorytetami UE na 2018 rok oraz inicjatywami na kolejne lata zapraszamy do zapoznania się z „Planem działań na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Uniitutaj.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG