Juncker: "Wiatr znów wieje w żagle Europy"

Dziś rano Jean-Claude Juncker wygłosił przed posłami Parlamentu Europejskiego w Strasburgu orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Europejskiej oświadczył: Wiatr znów wieje w żagle Europy. Nigdzie jednak nie dopłyniemy, jeśli tego wiatru nie chwycimy.(...) Powinniśmy wyznaczyć kierunek działań w przyszłości. Jak napisał Mark Twain, za kilkanaście lat bardziej będziemy żałowali tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Teraz przyszedł czas, by budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i demokratyczniejszą Unię do 2025 r.

W pierwszej kolejności podczas orędzia poruszone zostały kwestie ekonomiczne. Juncker podkreślił, że 10 lat po kryzysie Unia Europejska wróciła na właściwe tory, co najlepiej odzwierciedla fakt, iż wzrost gospodarczy w Europie w ciągu dwóch ostatnich lat przewyższył wzrost gospodarczy w USA.

Przewodniczący poinformował o zamiarach szerszej współpracy ekonomicznej m.in. z Japonią i Meksykiem. Wezwał także do solidarności z krajami Afryki, zwracając się do państw członkowskich UE, aby nie tylko słowami, ale przede wszystkim gestami pokazywały chęć wsparcia Afryki. Unijny budżet na pomoc temu kontynentowi – 2,7 mld euro – umożliwił utworzenie wielu miejsc pracy, niemniej pula składek państw członkowskich UE, według Junckera, jest wciąż zbyt mała.

W swoim przemówieniu Przewodniczący Komisji Europejskiej nie mógł pominąć kwestii migracji. W tym kontekście pochwalił włoską politykę przyjmowania migrantów i nazwał to południowoeuropejskie państwo „dumą Europy”.

Wolność, równość i praworządność – na tych wartościach została zbudowana Unia Europejska i to na nich, według Junckera, powinna opierać się dalsza działalność organizacji. Wolność dotyczy przede wszystkim wolności wypowiedzi i wolności od dyktatury, która w przeszłości nękała szczególnie kraje Europy wschodniej.

Mówiąc o równości Przewodniczący Komisji zaznaczył konieczność równoprawnego traktowania wszystkich pracowników – ludzie, którzy wykonują tę samą pracę w tym samym miejscu, muszą otrzymywać to samo wynagrodzenie. W celu zapewnienia kontroli nad przestrzeganiem tego prawa w najbliższym czasie utworzony zostanie unijny urząd nadzoru prawa pracy.

W kontekście praworządności Juncker zwrócił uwagę na obowiązek respektowania i akceptowania prawomocnych wyroków niezależnego i niezawisłego wymiaru sprawiedliwości, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE jako sądu ostatniej instancji. Przestrzeganie prawa UE nie jest wyłącznie opcją, lecz obowiązkiem, dlatego wszystkie państwa Unii – bez wyjątku – muszą działać zgodnie z nim.

Szef KE odniósł się także to kwestii instytucjonalnej UE i przedstawił propozycję połączenia stanowisk Przewodniczącego Komisji oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej. Miałoby to uskutecznić prace całej Unii i wpłynąć na efektywność decyzji podejmowanych na szczeblu instytucjonalnym. Juncker poparł także pomysł wprowadzenia ponadnarodowych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wszystkich zainteresowanych priorytetami UE na 2018 rok oraz inicjatywami na kolejne lata zapraszamy do zapoznania się z „Planem działań na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Uniitutaj.

Z Widokiem na... śwadomy wolontariat zagraniczny!

23.02.2018

     Gorąco zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w otwartej debacie dotyczącej wolontariatu zagranicznego, która odbędzie się 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Domu Europy we Wrocławiu (ul. Widok 10).

Orientation Week na WSG!

23.02.2018

     Przed nami Orientation Week na WSG! Co semestr pięć bydgoskich uczelni wyższych łączy siły i organizuje dla studentów tydzień atrakcji, warsztatów i spotkań z polską kulturą by pomóc studentom zagranicznym zrobić pierwsze kroki w Bydgoszczy i ułatwić aklimatyzację. Tegorocznym zwieńczeniem tygodnia atrakcji będzie Orientation Day na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG