Spotkanie z Pavlem Tychtlem

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na specjalne spotkanie o programie „Europa dla obywateli” z udziałem Pavla Tychtla z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej, reprezentującego program „Europa dla obywateli”.

 

 

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ulicy Anielewicza 6 w Warszawie, w godzinach 10.30-12.30.

Celem spotkania jest przedstawienie wybranych projektów dofinansowanych przez program „Europa dla obywateli" oraz planów rozwoju programu w roku 2018 i kolejnych. Spotkanie z beneficjentami programu oraz przedstawicielem Komisji Europejskiej ma również na celu stworzenie możliwości do bezpośredniej rozmowy o praktycznych aspektach realizacji projektów oraz planach dotyczących naborów wniosków w kolejnych latach.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się m.in.:

- o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie,
- na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku,
- o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.
- planach dotyczących naboru wniosków do programu w roku 2018 i następnych.

„Europa dla obywateli" to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Spotkanie będzie prowadzone częściowo w języku angielskim, a częściowo w języku polskim.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz, znajdujący się w ogłoszeniu na stronie internetowej Punktu Kontaktowego najpóźniej do dnia 2 października 2017 r.

Informacje bieżące

13.12.2018

Informacje na najbliższy czas oraz informacja o zamknięciu biura

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG