Europejski Dzień Języków za nami!

26 września 2017 roku na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu zorganizowany został Europejski Dzień Języków. Z tej okazji Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń przygotował seminarium językowe „EU Speaking”, w którym wzięli udział uczniowie klas lingwistycznych III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

Część merytoryczno-wykładowa poświęcona została informacjom na temat języków używanych w Europie, różnorodności kulturowej oraz możliwościach, jakie stwarza nauka języków obcych. Przedstawione zostały także cele oraz idea EDJ.

W drugiej części uczniowie sami mogli wykazać się wiedzą na temat wybranych państw Unii Europejskiej, biorąc udział w quizie, a także sprawdzić swoje umiejętności w konkurencji „Tongue-twisters – łamańce językowe”. Jak na uczniów klas lingwistycznych przystało – wszyscy świetnie sobie poradzili!

Europejski Dzień Języków to wydarzenie, które z inicjatywy Unii Europejskiej i Rady Europy organizowane jest co roku 26 września. Z tej okazji w wielu miastach w Europie przygotowywane są wydarzenia promujące naukę języków obcych oraz wielokulturowość, w myśl idei UE – „Zjednoczeni w różnorodności”.

.

Informacje bieżące

13.12.2018

Informacje na najbliższy czas oraz informacja o zamknięciu biura

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG