Sprawniejszy system zamówień publicznych

     Komisja Europejska proponuje usprawnienie systemu zamówień publicznych. Ma to być możliwe dzięki szybszym procedurom opartym na technologiach cyfrowych oraz zapewnieniu pomocy w wypełnianiu skomplikowanych wymogów prawnych.

     Uproszczenie i przyspieszenie procedur, a także  pełne wykorzystanie możliwości cyfrowych technologii ma—zdaniem Komisji—pobudzić inwestycje w Unii Europejskiej,  wzmocnić jednolity rynek oraz przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. 

     Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP,  podkreśliła, iż jest to kwestia szczególnie istotna dla Polski, gdyż odsetek małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w przetargach w naszym kraju jest wciąż na niskim poziomie.

     Zamówienia publiczne, w kontekście inwestycji publicznych w gospodarce europejskiej, stanowią 2 bln euro rocznie, co odpowiada wartości 14% PKB UE.

     Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen skomentował: - Od objęcia urzędu w listopadzie 2014 r. umieściliśmy inwestycje w centrum uwagi, w szczególności poprzez przyciągnięcie kapitału prywatnego za pomocą Planu Inwestycyjnego dla Europy. Chcemy teraz w pełni wykorzystać potencjał zamówień publicznych, zapewniając, by 2 bln euro wydawane rocznie na usługi i produkty publiczne pobudzały naszą gospodarkę, stymulowały innowacje i przyczyniały się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

 

Informacje bieżące

13.12.2018

Informacje na najbliższy czas oraz informacja o zamknięciu biura

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG