Horyzont nauki i innowacji 2018-2020

    Komisja Europejska przedstawiła harmonogram wydatkowania w ramach programu finansowania badań naukowych „Horyzont 2020”. W latach 2018-2020 na nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz inwestowanie w przełomowe innowacje KE przeznaczy 30 mld euro. Całkowity budżet programu opiewa na 77 mld euro i ma służyć doskonaleniu potencjału naukowego w Europie.

 

   

W ciągu najbliższych trzech lat finansowanie w dziedzinie badań będzie skupione na mniejszej liczbie tematów, które otrzymają większy budżet. Zagadnienia te dotyczyć będą: niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu przyszłości (3,3 mld euro), gospodarki o obiegu zamkniętym (1 mld euro), digitalizacji i przekształcenia europejskiego sektora przemysłu i usług (1,7 mld euro), unii bezpieczeństwa (1 mld euro) oraz migracji (200 mln euro). Finansowanie w ramach powyższych kategorii stanowić będzie bezpośrednie wsparcie wytycznych politycznych KE – tzw. Priorytetów Junckera.

    Do tej pory środki z programu umożliwiły osiągnięcie takich przełomowych odkryć, jak istnienie planet pozasłonecznych, bozonu Higgsa czy fal grawitacyjnych. Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, stwierdził: - Sztuczna inteligencja, genetyka, technologia łańcucha bloków - nauka jest dziś fundamentem najbardziej obiecujących przełomowych innowacji. Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju technologii i będzie odgrywać istotną rolę w pobudzaniu innowacyjności. Komisja podejmuje skoordynowane wysiłki, aby liczni w Europie innowatorzy mogli stać się liderami rynku światowego. Taki jest też cel Europejskiej Rady ds. Innowacji, która dziś rozpoczyna swoją działalność.

    Dotychczas w ramach programu „Horyzont 2020” sfinansowanych zostało ponad 15 tys. dotacji na łączną kwotę 26,65 mld euro. Jest to największy w historii UE ramowy program w zakresie badań naukowych i innowacji.

MEMO: Program prac programu „Horyzont 2020” na lata 2018–2020.

Biuro Zamknięte

15.11.2018

 

Biuro zamknięte - 21.11

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

14.11.2018

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej - zachęcamy do przeczytania.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG