"Tak" dla czystego powietrza w UE!

     Jak poprawić jakość powietrza w miastach? Jak zmniejszyć zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa? Jakie kroki w kierunku zwiększenia czystości powietrza podejmuje UE? Odpowiedzi na te pytania szukać będą uczestnicy Europejskiego Forum Czystego Powietrza, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Paryżu.

     Słaba jakość powietrza to problem, który w największym stopniu dotyka duże, zurbanizowane miasta. Prawie trzy czwarte ludności UE żyje w miastach, w których emisja zanieczyszczeń przekracza standardy  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Główne źródła lokalnych zanieczyszczeń to transport oraz niewłaściwe sposoby ogrzewania domów, głównie za pomocą węgla i drewna, przyczyniające się do powstawania niebezpiecznego dla zdrowia smogu. W trakcie Forum podjęta zostanie próba dyskusji nad możliwościami rozwiązania problemów jakościowych powietrza, także w kontekście lokalnego ogrzewania.

 

  

 

 

    Wydawać by się mogło, że jakość powietrza na obszarach wiejskich jest zdecydowanie lepsza. Niestety, tereny rolnicze posiadają własne, specyficzne problemy, związane przede wszystkim z emisją amoniaku.

 

 


 

       Redukcja zanieczyszczeń przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale także naszego zdrowia i życia. To od państw członkowskich UE zależy, jakie środki zostaną w tym celu podjęte. Możliwości jest wiele - promocja "czystych" środków transportu, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmiana w sposobie nawożenia  - to tylko kilka sposobów, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. W tym zakresie potrzebne jest jednak wyraźne zaangażowanie oraz konsekwencja nie tylko organów decyzyjnych UE i jej poszczególnych państw członkowskich, ale także nas samych.

 

 

Więcej informacji na temat Forum: Clean Air Forum.

Zobacz relację LIVE.

Biuro Zamknięte

15.11.2018

 

Biuro zamknięte - 21.11

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

14.11.2018

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej - zachęcamy do przeczytania.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG