Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

     Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń i Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej „Polska – Europa – Świat”!

    Konkurs skierowany jest do absolwentów takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja i prawo oraz kierunków i specjalności pokrewnych. Mogą w nim wziąć udział absolwenci zarówno uczelni państwowych jak i niepublicznych.

     Do udziału w konkursie kwalifikują się prace obronione w 2017 roku, napisane w języku polskim lub angielskim. Prace powinny zostać przesłane w dwóch wersjach: papierowej i na nośniku elektronicznym (płyta), do których dołączone zostaną dokładne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Termin nadsyłania prac: 10 grudnia 2017 r.

Dla zwycięzców przewidziano:

  • atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki (m.in. w postaci gadżetów elektronicznych, multimedialnych kursów językowych, gier europejskich) ufundowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmę Złotowskiego oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń;
  • nagroda specjalna dla autora najlepszej pracy z województwa kujawsko-pomorskiego ufundowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke;
  • możliwość publikacji fragmentów najlepszych prac w recenzowanych i punktowanych czasopismach naukowych „Studia i analizy europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”;
  • możliwość opublikowania fragmentów najlepszych prac na stronach internetowych Portalu Spraw Zagranicznych oraz na wortalu E-debiuty Wyższej Szkoły Gospodarki.

Prace należy wysyłać na adres Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

14.01.2019

Komunikat Komisji Europejskiej!

Biuro zamknięte

14.01.2019

Biuro zamknięte 15-16.01

    Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG