Wnioski dot. wsparcia działań informacyjnych WPR

    Do 15 grudnia 2017 roku można składać wnioski dot. wsparcia działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2018 rok.

    Akcja ma na celu budowanie zaufania wśród obywateli Unii Europejskiej oraz wskazanie im korzyści, jakie przynosi WPR. Składane wnioski powinny także pokazać, w jaki sposób WPR przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji Europejskiej.

    Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań informacyjnych szacuje się na 4 mln euro. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 500 tys. euro.

Więcej informacji:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:JOC_2017_339_R_0007

https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures

Informacje bieżące

13.12.2018

Informacje na najbliższy czas oraz informacja o zamknięciu biura

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG