Sympozjum na temat praw podstawowych

    Prawa kobiet w dzisiejszych trudnych czasach – oto temat przewodni tegorocznego sympozjum praw podstawowych. Komisja Europejska stworzyła plan działań, w którym zapowiedziała konkretne przedsięwzięcia w celu zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Plan ma wejść w życie w 2019 roku, jeszcze przed końcem kadencji obecnego składu Komisji.


 

 

    Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, powiedział, że równość płci jest prawem podstawowym określonym w traktatach UE. Musimy wykorzystać obecne zainteresowanie mediów i polityków tym tematem, aby wdrożyć zasady w praktyce. Kobiety w Europie mają prawo do równości, upodmiotowienia i bezpieczeństwa, jednak w przypadku zbyt wielu kobiet prawa te wciąż nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Celem dzisiejszego wydarzenia jest wywarcie wpływu na zmianę zachowań i prowadzonej polityki, tak aby poprawić jakość życia naszych obywateli.

    Realizacja planu działania na rzecz zniwelowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ma na celu m.in. poprawę poszanowania zasady równości wynagrodzeń oraz zlikwidowanie tzw. „szklanego sufitu”, poprzez finansowanie projektów mających na celu poprawę równowagi płci w przedsiębiorstwach na wszystkich szczeblach zarządzania.

Więcej informacji:

Doroczne sympozjum na temat praw podstawowych 2017

Specjalne badanie Eurobarometru na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn w UE

Plan działania na rzecz zniwelowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Sprawozdanie z oceny zalecenia w sprawie przejrzystości wynagrodzeń z 2017 r.

Arkusze informacyjne dotyczące zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć

II etap "Gwiezdnego Kręgu" za nami!

13.12.2017

     Wczoraj w całej Polsce przeprowadzony został II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". W województwie kujawsko-pomorskim zakwalifikowani uczniowie szkół ponadpodstawowych rozwiązywali test w centrum egzaminacyjnym zlokalizowanym na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu.

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

11.12.2017

     12 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu odbędzie się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych uczestników oraz wykazem wszystkich centrów egzaminacyjnych w Polsce.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG