Sympozjum na temat praw podstawowych

    Prawa kobiet w dzisiejszych trudnych czasach – oto temat przewodni tegorocznego sympozjum praw podstawowych. Komisja Europejska stworzyła plan działań, w którym zapowiedziała konkretne przedsięwzięcia w celu zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Plan ma wejść w życie w 2019 roku, jeszcze przed końcem kadencji obecnego składu Komisji.


 

 

    Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, powiedział, że równość płci jest prawem podstawowym określonym w traktatach UE. Musimy wykorzystać obecne zainteresowanie mediów i polityków tym tematem, aby wdrożyć zasady w praktyce. Kobiety w Europie mają prawo do równości, upodmiotowienia i bezpieczeństwa, jednak w przypadku zbyt wielu kobiet prawa te wciąż nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Celem dzisiejszego wydarzenia jest wywarcie wpływu na zmianę zachowań i prowadzonej polityki, tak aby poprawić jakość życia naszych obywateli.

    Realizacja planu działania na rzecz zniwelowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ma na celu m.in. poprawę poszanowania zasady równości wynagrodzeń oraz zlikwidowanie tzw. „szklanego sufitu”, poprzez finansowanie projektów mających na celu poprawę równowagi płci w przedsiębiorstwach na wszystkich szczeblach zarządzania.

Więcej informacji:

Doroczne sympozjum na temat praw podstawowych 2017

Specjalne badanie Eurobarometru na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn w UE

Plan działania na rzecz zniwelowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Sprawozdanie z oceny zalecenia w sprawie przejrzystości wynagrodzeń z 2017 r.

Arkusze informacyjne dotyczące zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć

Z Widokiem na... śwadomy wolontariat zagraniczny!

23.02.2018

     Gorąco zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w otwartej debacie dotyczącej wolontariatu zagranicznego, która odbędzie się 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Domu Europy we Wrocławiu (ul. Widok 10).

Orientation Week na WSG!

23.02.2018

     Przed nami Orientation Week na WSG! Co semestr pięć bydgoskich uczelni wyższych łączy siły i organizuje dla studentów tydzień atrakcji, warsztatów i spotkań z polską kulturą by pomóc studentom zagranicznym zrobić pierwsze kroki w Bydgoszczy i ułatwić aklimatyzację. Tegorocznym zwieńczeniem tygodnia atrakcji będzie Orientation Day na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG