Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w społeczeństwie to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Szczególne miejsce w programie jej działań zajmuje kwestia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i sprawiedliwości społecznej.

W ramach europejskiej strategii ws. niepełnosprawności 2010-2020 KE podjęła istotne działania wspierające znoszenie barier dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Na 7 grudnia 2017 roku zaplanowane zostało posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO), podczas którego ma zostać przyjęty europejski akt w sprawie dostępności, dzięki któremu będzie możliwa realizacja konkretnych działań poprawiających życie osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

14.01.2019

Komunikat Komisji Europejskiej!

Biuro zamknięte

14.01.2019

Biuro zamknięte 15-16.01

    Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG