II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

12 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 odbędzie się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg".

Ważne: centrum egzaminacyjne PIE Europe Direct-Toruń zlokalizowane jest w Inowrocławiu na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Poznańska 43-45.

Uprzejmie prosimy zakwalifikowanych uczestników o przybycie ok. 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu w regionie PIEED-Toruń:

1

Piotr Hotlaś

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

2

Mateusz Mońko

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

3

Mateusz Słaboszewski

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

4

Dominik Kosoblicki

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

5

Mikołaj Czynsz

Zespół Szkół i Placówek Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka w Radziejowie

6

Katarzyna Pulczyńska

Zespół Szkół i Placówek Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka w Radziejowie

7

Mateusz Wawrzyniak

Zespół Szkół i Placówek Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka w Radziejowie

8

Sebastian Mrówczyński

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

9

Wojciech Wojciechowski

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

10

Jakub Czuba

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

11

Radosław Musiał

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

12

Marta Maruczak

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

 

Zobacz listę wszystkich centrów egzaminacyjnych.

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG