Toruń rozwija sieci tramwajowe dzięki Funduszowi Spójności!

    Prawie 45 mln euro – tyle wynosi wysokość dotacji, która umożliwi miastu zakup 5 tramwajów, 20 autobusów elektrycznych i hybrydowych oraz renowację starych torów tramwajowych i budowę nowego połączenia tramwajowego z centrum miasta do północnego osiedla JAR.

    Inwestycja stanowi część strategii na rzecz transportu publicznego w Toruniu – „BiT-City”. Prace mają zostać ukończone do 2021 roku.

 

      Mobilność została wsparta także we Wrocławiu. Na Dolny Śląsk trafi 36,5 mln euro, które pozwolą na modernizację starego taboru, ułatwienie komunikacji osobom niepełnosprawnym oraz poprawę jakości powietrza.

    Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej, stwierdziła: Inwestycje w ramach polityki spójności usprawnią komunikację miejską w Toruniu i Wrocławiu. Są one też przykładem tego, w jaki sposób fundusze UE pomagają nam osiągnąć ogólnounijne cele w zakresie mobilności ekologicznej.

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG