Toruń rozwija sieci tramwajowe dzięki Funduszowi Spójności!

    Prawie 45 mln euro – tyle wynosi wysokość dotacji, która umożliwi miastu zakup 5 tramwajów, 20 autobusów elektrycznych i hybrydowych oraz renowację starych torów tramwajowych i budowę nowego połączenia tramwajowego z centrum miasta do północnego osiedla JAR.

    Inwestycja stanowi część strategii na rzecz transportu publicznego w Toruniu – „BiT-City”. Prace mają zostać ukończone do 2021 roku.

 

      Mobilność została wsparta także we Wrocławiu. Na Dolny Śląsk trafi 36,5 mln euro, które pozwolą na modernizację starego taboru, ułatwienie komunikacji osobom niepełnosprawnym oraz poprawę jakości powietrza.

    Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej, stwierdziła: Inwestycje w ramach polityki spójności usprawnią komunikację miejską w Toruniu i Wrocławiu. Są one też przykładem tego, w jaki sposób fundusze UE pomagają nam osiągnąć ogólnounijne cele w zakresie mobilności ekologicznej.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG