Wzmocnienie współpracy UE-AKP

     12 grudnia 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła Radzie propozycję wzmocnienia współpracy między Unią Europejską a Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

     Rekomendacja Komisji dotyczy w głównej mierze ulepszenia i reorganizacji dotychczasowej polityki obu stron oraz zakłada większe skupienie się na osiągnięciu zamierzonych rezultatów w dziedzinach takich jak wzrost ekonomiczny, zatrudnienie, inwestycje, zmiany klimatyczne czy zrównoważony rozwój.

 

 

 

 

     Wysoki Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federica Mogherini, podkreśliła, że UE wspólnie z AKP tworzą grupę ponad 100 państw (z czego większość to członkowie ONZ), które razem mogą stawiać czoła globalnym wyzwaniom oraz wzmocnić przestrzeganie praw człowieka, podstawowych wolności oraz zasad demokracji we wszystkich państwach członkowskich.

     W lutym 2020 roku wygasa zawarte między UE i AKP Porozumienie z Cotonou. Jest to dobry moment na odnowienie partnerstwa oraz wzmocnienie długotrwałych relacji. Negocjacje mają zostać podjęte nie później niż w sierpniu 2018 roku.

 

Zobacz: Recommendation for a Partnership Agreement between the European Union and countries of the African, Caribbean and Pacific Group of States.

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Zajęcia w terenie

07.12.2018

W poniedziałek działamy w terenie - biuro będzie zamknięte.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG