Wzmocnienie współpracy UE-AKP

     12 grudnia 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła Radzie propozycję wzmocnienia współpracy między Unią Europejską a Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

     Rekomendacja Komisji dotyczy w głównej mierze ulepszenia i reorganizacji dotychczasowej polityki obu stron oraz zakłada większe skupienie się na osiągnięciu zamierzonych rezultatów w dziedzinach takich jak wzrost ekonomiczny, zatrudnienie, inwestycje, zmiany klimatyczne czy zrównoważony rozwój.

 

 

 

 

     Wysoki Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federica Mogherini, podkreśliła, że UE wspólnie z AKP tworzą grupę ponad 100 państw (z czego większość to członkowie ONZ), które razem mogą stawiać czoła globalnym wyzwaniom oraz wzmocnić przestrzeganie praw człowieka, podstawowych wolności oraz zasad demokracji we wszystkich państwach członkowskich.

     W lutym 2020 roku wygasa zawarte między UE i AKP Porozumienie z Cotonou. Jest to dobry moment na odnowienie partnerstwa oraz wzmocnienie długotrwałych relacji. Negocjacje mają zostać podjęte nie później niż w sierpniu 2018 roku.

 

Zobacz: Recommendation for a Partnership Agreement between the European Union and countries of the African, Caribbean and Pacific Group of States.

Wirtualne wymiany Erasmus+

23.03.2018

     Wirtualne wymiany Erasmus+ ! Komisja Europejska uruchomiła nową, wirtualną wersję programu na rzecz mobilności, która w ciągu najbliższych dwóch lat umożliwi promowanie dialogu międzykulturowego na jeszcze większą skalę! Co najmniej 25 tys. młodych ludzi z różnych środowisk społecznych skorzysta z rozwoju umiejętności dzięki narzędziom cyfrowego uczenia się.

Warsztaty w Inowrocławiu

22.03.2018

W najbliższy poniedziałek na WZiNS WSG w Inowrocławiu odbędą się warsztaty "Praca i Studia w UE", "Wolontariat i Staże w UE" oraz dyżur eksperta ds. funduszy europejskich.

    Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG