Wzmocnienie współpracy UE-AKP

     12 grudnia 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła Radzie propozycję wzmocnienia współpracy między Unią Europejską a Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

     Rekomendacja Komisji dotyczy w głównej mierze ulepszenia i reorganizacji dotychczasowej polityki obu stron oraz zakłada większe skupienie się na osiągnięciu zamierzonych rezultatów w dziedzinach takich jak wzrost ekonomiczny, zatrudnienie, inwestycje, zmiany klimatyczne czy zrównoważony rozwój.

 

 

 

 

     Wysoki Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federica Mogherini, podkreśliła, że UE wspólnie z AKP tworzą grupę ponad 100 państw (z czego większość to członkowie ONZ), które razem mogą stawiać czoła globalnym wyzwaniom oraz wzmocnić przestrzeganie praw człowieka, podstawowych wolności oraz zasad demokracji we wszystkich państwach członkowskich.

     W lutym 2020 roku wygasa zawarte między UE i AKP Porozumienie z Cotonou. Jest to dobry moment na odnowienie partnerstwa oraz wzmocnienie długotrwałych relacji. Negocjacje mają zostać podjęte nie później niż w sierpniu 2018 roku.

 

Zobacz: Recommendation for a Partnership Agreement between the European Union and countries of the African, Caribbean and Pacific Group of States.

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG