"Obrońcy naszych swobód"

     Aby upamiętnić 30. rocznicę ustanowienia Nagrody im. Sacharowa, Parlament Europejski przy współpracy z czterema fotografami Magnum Photos, organizuje wystawę pt.: "Obrońcy naszych swobód". Wystawa przedstawia historie współczesnych działaczy na rzecz praw człowieka.

     Wystawa prezentuje fotografie czterech aktywistów i stypendystów im. Sacharowa z Tunezji, Kambodży, Etiopii oraz Bośni i Hercegowiny. W 2018 roku będzie można obejrzeć ją w różnych państwach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.

 

 

     Nagroda im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli przyznawana jest co roku osobom, które wniosły szczególny wkład w walkę w obronie praw człowieka. Parlament Europejski systematycznie wspiera laureatów w ich działaniach w zakresie wolności myśli i ekspresji.

Więcej: "Obrońcy naszych swobód" - 30 lat Nagrody im. Sacharowa 1988-2018.

Więcej: Parlament Europejski: "Prawa człowieka: 30 lat Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli".

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG