To be or not to be... European?

    „To be or not to be… a European?” – pod tym hasłem odbywać się będzie przyszłoroczna edycja konkursu Young Europeans Award, skierowana do młodzieży z państw Trójkąta Weimarskiego.

    Mogą w nim wziąć udział osoby do 21 roku życia z Polski, Niemiec i Francji, niemniej w związku z faktem, iż tegorocznym gościem honorowym jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, organizatorzy zachęcają do realizowania projektów także we współpracy z młodzieżą z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

    Temat projektu może dotyczyć geografii, kultury, dziennikarstwa, sztuki, społeczeństwa lub polityki. Techniki wykonania projektu są dowolne. Prace należy przesłać do 1 marca 2018 roku.

    Więcej informacji dostępnych na stronie: Young Europeans Award.

 

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG