Europejskie partnerstwo na rzecz integracji

    Komisja Europejska, łącząc siły z partnerami społecznymi i gospodarczymi, podpisze porozumienie o „Europejskim partnerstwie na rzecz integracji”. Założenia zawarte w dokumencie pozwolą na wsparcie i wzmocnienie szans uchodźców, mieszkających legalnie na terenie Unii Europejskiej, oraz na integrację na europejskim rynku pracy.

    Komisarz Marianne Thyssen skomentowała: Najlepsza droga do integracji społecznej prowadzi przez rynek pracy. Dlatego powinna ona być również najbezpieczniejsza i najszybsza. Dzisiaj czynimy w tym kierunku kolejny krok, łącząc siły z partnerami społecznymi i gospodarczymi, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości, jakie oferuje integracja uchodźców na rynku pracy.Przyczynimy się w ten sposób do stworzenia rynków pracy i społeczności, które będą bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu, tak żeby wszyscy w zrównoważony sposób mogli odnieść z tego większe korzyści, zgodnie z podstawowymi zasadami europejskiego filaru praw socjalnych.

 

 

    Partnerstwo na rzecz integracji ma na celu określenie podstawowych zasad dotyczących integracji uchodźców na rynku pracy, w tym udzielania wsparcia na jak najwcześniejszym etapie, zagwarantowania obopólnych korzyści z integracji oraz zapewnienia podejścia opartego na porozumieniu wielu stron.

    Komisja Europejska chce także promować synergię z funduszami UE i z innymi powiązanymi inicjatywami na szczeblu europejskim oraz współpracować z właściwymi organami UE, grupami, komisjami i sieciami, jak również z partnerami społecznymi i gospodarczymi.

    Do 1 marca 2018 roku można składać wnioski w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), którego celem jest wspieranie inicjatyw pracodawców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w zakresie promowania integracji uchodźców i migrantów na rynku pracy.

 

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG