Europejskie partnerstwo na rzecz integracji

    Komisja Europejska, łącząc siły z partnerami społecznymi i gospodarczymi, podpisze porozumienie o „Europejskim partnerstwie na rzecz integracji”. Założenia zawarte w dokumencie pozwolą na wsparcie i wzmocnienie szans uchodźców, mieszkających legalnie na terenie Unii Europejskiej, oraz na integrację na europejskim rynku pracy.

    Komisarz Marianne Thyssen skomentowała: Najlepsza droga do integracji społecznej prowadzi przez rynek pracy. Dlatego powinna ona być również najbezpieczniejsza i najszybsza. Dzisiaj czynimy w tym kierunku kolejny krok, łącząc siły z partnerami społecznymi i gospodarczymi, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości, jakie oferuje integracja uchodźców na rynku pracy.Przyczynimy się w ten sposób do stworzenia rynków pracy i społeczności, które będą bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu, tak żeby wszyscy w zrównoważony sposób mogli odnieść z tego większe korzyści, zgodnie z podstawowymi zasadami europejskiego filaru praw socjalnych.

 

 

    Partnerstwo na rzecz integracji ma na celu określenie podstawowych zasad dotyczących integracji uchodźców na rynku pracy, w tym udzielania wsparcia na jak najwcześniejszym etapie, zagwarantowania obopólnych korzyści z integracji oraz zapewnienia podejścia opartego na porozumieniu wielu stron.

    Komisja Europejska chce także promować synergię z funduszami UE i z innymi powiązanymi inicjatywami na szczeblu europejskim oraz współpracować z właściwymi organami UE, grupami, komisjami i sieciami, jak również z partnerami społecznymi i gospodarczymi.

    Do 1 marca 2018 roku można składać wnioski w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), którego celem jest wspieranie inicjatyw pracodawców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w zakresie promowania integracji uchodźców i migrantów na rynku pracy.

 

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Zajęcia w terenie

07.12.2018

W poniedziałek działamy w terenie - biuro będzie zamknięte.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG