Staż w Afryce? To możliwe!

    Staż w Afryce? To możliwe! Wyjedź na 3 miesiące do jednego z afrykańskich państw, a po powrocie rozpocznij wolontariacką pracę w charakterze edukatora.

    Oferta skierowana jest do osób w wieku 21-30 lat, które lubią działać w środowisku lokalnym, dzielić się swoją wiedzą i pomocą oraz bliska jest im kwestia wyzwań współczesnego świata. Program staży oferuje wyjazd do jednego z afrykańskich państw: Zambii, Gambii, Malawi, Ghany oraz Ugandy i gwarantuje przygotowanie do przyszłej działalności edukacyjnej po powrocie do Polski.

    Oprócz cezury wiekowej warunkiem koniecznym jest dobra znajomość języka angielskiego oraz zaangażowanie i doświadczenie w działalności humanitarnej i globalnej.

 

 
 

Składanie wniosków potrwa do 5 stycznia 2018 roku - formularz aplikacyjny znajduje się na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH).

Więcej informacji:

GLEN - staże w Afryce, wolontariat w Polsce | EURODESK.

Polska Akcja Humanitarna PAH.

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG