Staż w Afryce? To możliwe!

    Staż w Afryce? To możliwe! Wyjedź na 3 miesiące do jednego z afrykańskich państw, a po powrocie rozpocznij wolontariacką pracę w charakterze edukatora.

    Oferta skierowana jest do osób w wieku 21-30 lat, które lubią działać w środowisku lokalnym, dzielić się swoją wiedzą i pomocą oraz bliska jest im kwestia wyzwań współczesnego świata. Program staży oferuje wyjazd do jednego z afrykańskich państw: Zambii, Gambii, Malawi, Ghany oraz Ugandy i gwarantuje przygotowanie do przyszłej działalności edukacyjnej po powrocie do Polski.

    Oprócz cezury wiekowej warunkiem koniecznym jest dobra znajomość języka angielskiego oraz zaangażowanie i doświadczenie w działalności humanitarnej i globalnej.

 

 
 

Składanie wniosków potrwa do 5 stycznia 2018 roku - formularz aplikacyjny znajduje się na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH).

Więcej informacji:

GLEN - staże w Afryce, wolontariat w Polsce | EURODESK.

Polska Akcja Humanitarna PAH.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG