Nowa prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

    Wraz z nadejściem nowego roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła Bułgaria—najbiedniejsze obecnie państwo UE. „Zjednoczenie tworzy siłę” - tak brzmi hasło bułgarskiej prezydencji.

 

 

   

 

    Do priorytetów Sofii należą przede wszystkim polityka spójności, wyrównywanie poziomu życia w państwach członkowskich oraz europejska perspektywa Bałkanów Zachodnich. Ponadto, Bułgaria przejęła część wyzwań, które nie zostały sfinalizowane za estońskiej kadencji. Dotyczą one głównie kwestii bezpieczeństwa oraz migracji– to na Bułgarów spadnie ciężar koordynowania negocjacji w sprawie osiągnięcia migracyjnego kompromisu.

 

    Bułgaria należy do Unii Europejskiej od 2007 roku. Przewodnictwo w Radzie na pewno wpłynie pozytywnie na wizerunek tego państwa zarówno w UE, jak i poza nią.

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG