Forum Czystej Energii

    Już jutro (wtorek) w Brukseli odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie wysokiego szczebla ws. odnawialnej energii w ramach EU Clean Energy Industrial Competitiveness & Innovation Forum.

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnienia ich konkurencyjności. Podjęta zostanie także dyskusja na temat roli nauki i innowacji w polityce handlowej.

 

 

 

Więcej informacji: Clean Energy Forum.

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG