25 lat wspólnego rynku w UE

      25 lat europejskiego wspólnego rynku! Jego utworzenie pozwoliło zjednoczonej Europie na swobodny przepływ osób, towarów, usług oraz kapitału. Rozwój wolnego rynku wciąż trwa, zapewniając m.in. gwarancję przestrzegania praw własności intelektualnej, możliwość handlu internetowego oraz modernizację cyfrową.

 

 

   

 

    Jesteśmy największym zjednoczonym rynkiem na świecie - powiedziała szwedzka vice przewodnicząca komitetu ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, Anna Maria Corazza Bildt. Europejski wspólny rynek zrzesza ponad 500 milionów obywateli a jego PKB wynosi prawie 13 mld euro.

Zobacz więcej: Video: the EU's single market turns 25.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

18.09.2018

Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

17.09.2018

Walka z praniem pieniędzy - ważny komunikat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG