25 lat wspólnego rynku w UE

      25 lat europejskiego wspólnego rynku! Jego utworzenie pozwoliło zjednoczonej Europie na swobodny przepływ osób, towarów, usług oraz kapitału. Rozwój wolnego rynku wciąż trwa, zapewniając m.in. gwarancję przestrzegania praw własności intelektualnej, możliwość handlu internetowego oraz modernizację cyfrową.

 

 

   

 

    Jesteśmy największym zjednoczonym rynkiem na świecie - powiedziała szwedzka vice przewodnicząca komitetu ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, Anna Maria Corazza Bildt. Europejski wspólny rynek zrzesza ponad 500 milionów obywateli a jego PKB wynosi prawie 13 mld euro.

Zobacz więcej: Video: the EU's single market turns 25.

KE zatwierdza pomoc inwestycyjną dla MŚP w sektorze stoczniowym w Polsce

15.01.2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Komisja osobno wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Obawia się ona, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

KE o promocji europejskich produktów rolnych

13.01.2018

    Komisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG