Jakość wody pitnej w UE

  Komisja Europejska zaproponowała wczoraj nowelizację przepisów służących poprawie jakości wody pitnej i dostępu do niej. Prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości jest jedną z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych.    Wniosek ustawodawczy KE stanowi odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Right for water”, w ramach której zebrano 1,6 mln podpisów na rzecz dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich obywateli UE.

   Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Europejska inicjatywa obywatelska pozwoliła obywatelom głośno i wyraźnie domagać się podjęcia działań, które zagwarantują im dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Usłyszeliśmy ten głos, wzięliśmy go pod uwagę i przeprowadziliśmy dogłębną analizę obowiązujących przepisów. Dlatego proponujemy dziś modernizację prawa Unii w celu poprawy jakości wody pitnej i zwiększenia dostępu do niej w przypadkach, gdy ma on największe znaczenie. Wspólnie możemy i musimy chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli.

     Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen odpowiedzialny za wzrost, zatrudnienie, inwestycje i konkurencyjność stwierdził: Wniosek ten ułatwia przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ponieważ pomaga państwom członkowskim w zasobooszczędnym gospodarowaniu wodą pitną.Proponowane przepisy sprzyjają ograniczeniu zużycia energii i zapobiegają niepotrzebnym stratom wody. Większa przejrzystość wpłynie również na poprawę pozycji konsumentów i da impuls do bardziej zrównoważonych wyborów, na przykład do korzystania z wody z kranu.

    Dzięki unijnym przepisom większość Europejczyków już od dawna posiada dostęp do dobrej jakościowo wody pitnej. Komisja ma na celu dopilnowanie, aby wysoka jakość utrzymała się w perspektywie długoterminowej.

Więcej informacji:

Wniosek w sprawie rewizji dyrektywy

Ocena skutków i streszczenie oceny skutków

Zestawienie informacji: Bezpieczna woda pitna dla wszystkich Europejczyków

Odpowiedź Komisji na europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water”

Europejski filar praw socjalnych

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Unijna strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych

Przegląd dyrektywy w sprawie wody pitnej

Z Widokiem na... śwadomy wolontariat zagraniczny!

23.02.2018

     Gorąco zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w otwartej debacie dotyczącej wolontariatu zagranicznego, która odbędzie się 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Domu Europy we Wrocławiu (ul. Widok 10).

Orientation Week na WSG!

23.02.2018

     Przed nami Orientation Week na WSG! Co semestr pięć bydgoskich uczelni wyższych łączy siły i organizuje dla studentów tydzień atrakcji, warsztatów i spotkań z polską kulturą by pomóc studentom zagranicznym zrobić pierwsze kroki w Bydgoszczy i ułatwić aklimatyzację. Tegorocznym zwieńczeniem tygodnia atrakcji będzie Orientation Day na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG