Jakość wody pitnej w UE

  Komisja Europejska zaproponowała wczoraj nowelizację przepisów służących poprawie jakości wody pitnej i dostępu do niej. Prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości jest jedną z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych.    Wniosek ustawodawczy KE stanowi odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Right for water”, w ramach której zebrano 1,6 mln podpisów na rzecz dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich obywateli UE.

   Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Europejska inicjatywa obywatelska pozwoliła obywatelom głośno i wyraźnie domagać się podjęcia działań, które zagwarantują im dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Usłyszeliśmy ten głos, wzięliśmy go pod uwagę i przeprowadziliśmy dogłębną analizę obowiązujących przepisów. Dlatego proponujemy dziś modernizację prawa Unii w celu poprawy jakości wody pitnej i zwiększenia dostępu do niej w przypadkach, gdy ma on największe znaczenie. Wspólnie możemy i musimy chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli.

     Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen odpowiedzialny za wzrost, zatrudnienie, inwestycje i konkurencyjność stwierdził: Wniosek ten ułatwia przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ponieważ pomaga państwom członkowskim w zasobooszczędnym gospodarowaniu wodą pitną.Proponowane przepisy sprzyjają ograniczeniu zużycia energii i zapobiegają niepotrzebnym stratom wody. Większa przejrzystość wpłynie również na poprawę pozycji konsumentów i da impuls do bardziej zrównoważonych wyborów, na przykład do korzystania z wody z kranu.

    Dzięki unijnym przepisom większość Europejczyków już od dawna posiada dostęp do dobrej jakościowo wody pitnej. Komisja ma na celu dopilnowanie, aby wysoka jakość utrzymała się w perspektywie długoterminowej.

Więcej informacji:

Wniosek w sprawie rewizji dyrektywy

Ocena skutków i streszczenie oceny skutków

Zestawienie informacji: Bezpieczna woda pitna dla wszystkich Europejczyków

Odpowiedź Komisji na europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water”

Europejski filar praw socjalnych

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Unijna strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych

Przegląd dyrektywy w sprawie wody pitnej

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Zajęcia w terenie

07.12.2018

W poniedziałek działamy w terenie - biuro będzie zamknięte.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG