Szybkie tempo wzrostu gospodarczego w UE w 2017 roku

     Ożywienie gospodarcze strefy euro jak i całej Unii Europejskiej wkracza w fazę ekspansji! Według szacunków Komisji Europejskiej w 2017 roku wzrost gospodarczy wyniósł 2,4 proc., co stanowi najlepszy wynik od dekady.

 

 

 

     Prognozy na przyszłe lata są równie optymistyczne – szybkie tempo wzrostu powinno się utrzymać, oscylując w granicach 2,3 proc. w 2018 i 2,0 proc. w 2019 roku.

     Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Europejska gospodarka rozwija się szybciej niż oczekiwaliśmy i wszystko wskazuje na to, że dobre tempo wzrostu utrzyma się także w przyszłym roku. Powinniśmy teraz kontynuować starania, aby korzyści z tego wzrostu odnieśli wszyscy Europejczycy. Należy wykorzystać ten czas na zwiększenie odporności naszych gospodarek i pogłębienie unii gospodarczej i walutowej.

   Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici dodał: Europejska gospodarka weszła w 2018 r. w dobrym stanie. Stopy wzrostu w strefie euro osiągnęły poziom, który ostatnio obserwowaliśmy przed kryzysem finansowym. Nadal spada bezrobocie, zmniejszają się deficyty, a inwestycje wreszcie zaczynają zauważalnie rosnąć. Wzrost gospodarczy jest też bardziej zrównoważony niż jeszcze dekadę temu i – pod warunkiem kontynuowania inteligentnych reform strukturalnych i odpowiedzialnej polityki fiskalnej – może okazać się także bardziej trwały. Ten sprzyjający reformom stan nie będzie jednak trwać wiecznie: nadszedł czas, aby podjąć konieczne ambitne decyzje i wzmocnić unię gospodarczą i walutową.

     Komisja Europejska dwa razy do roku publikuje kompleksowe prognozy gospodarcze (wiosenną i jesienną) oraz dwie śródroczne (zimową i letnią). Opierają się one na technicznych założeniach dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 26 stycznia 2018 r. Wszelkie inne dane źródłowe uwzględniają informacje dostępne do 30 stycznia.

 

Więcej informacji:

Pełny tekst dokumentu: Śródokresowa prognoza gospodarcza z zimy 2018 r.

Komunikat prasowy: Prognoza gospodarcza z jesieni 2017 r.: stały wzrost w zmieniającym się kontekście politycznym

Pełny tekst dokumentu: Prognoza gospodarcza z jesieni 2017 r.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

14.01.2019

Komunikat Komisji Europejskiej!

Biuro zamknięte

14.01.2019

Biuro zamknięte 15-16.01

    Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG