Fundusze UE na rewitalizację toruńskich młynów Richtera

    Już wkrótce rusza rewitalizacja niezagospodarowanej części toruńskich młynów Richtera. Obok Młyna Wiedzy stanie marszałkowski Młyn Kultury, w którym mieścić się będą mediateka Książnicy Kopernikańskiej, sala wystawowa Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz sala prób i przedstawień Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury (WOAK).

    Całkowity koszt inwestycji wyniesie 21,5 mln złotych, z czego aż 15 mln złotych pokryją środki z funduszy UE, stanowiące wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

    Jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku wyłonieni zostaną zwycięzcy przetargów na wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu. Planowo Młyn Kultury powinien zostać oddany do użytku w 2019 roku.


 


Więcej informacji: http://www.edupolis.pl/marszalkowski-mlyn-kultury-powstanie-w-toruniu/.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

14.08.2018

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prasowymi dotyczącymi praworządności w Polsce.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

06.08.2018

Zapraszamy rolników do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej. Tematem - obecne susze i problemy obszarów wiejskich.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG