KE walczy z nielegalnymi treściami w Internecie

     2 marca 2018 roku Komisja Europejska (KE) wydała zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych, przyspieszających walkę z nielegalnymi treściami w Internecie.  Dotyczy to wszystkich rodzajów nielegalnych treści, w tym o charakterze terrorystycznym, seksualnym, zawierających towary podrobione oraz naruszających prawa autorskie. Zalecenie obejmuje wszystkie  państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) oraz przedsiębiorstwa.

      Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział: Platformy internetowe stają się głównym źródłem informacji, mają zatem obowiązek zapewnienia bezpiecznego środowiska dla swoich użytkowników. To, co jest nielegalne offline, jest również nielegalne online. Wiele platform usuwa więcej nielegalnych treści niż kiedykolwiek dotychczas, co pokazuje, że samoregulacja może przynieść efekty. Musimy jednak szybciej reagować na propagandę terrorystyczną i inne nielegalne treści, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i ich praw podstawowych.

     Zobacz także: Zestawienie informacji na temat nielegalnych treści w Internecie.

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

12.07.2018

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej. Tym razem mowa jest o Grecji, która ciągle boryka się z problemem finansowym.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

09.07.2018

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym inwestowania funduszy na rzecz spójności. Tym razem coś dla kierowców!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG