KE walczy z nielegalnymi treściami w Internecie

     2 marca 2018 roku Komisja Europejska (KE) wydała zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych, przyspieszających walkę z nielegalnymi treściami w Internecie.  Dotyczy to wszystkich rodzajów nielegalnych treści, w tym o charakterze terrorystycznym, seksualnym, zawierających towary podrobione oraz naruszających prawa autorskie. Zalecenie obejmuje wszystkie  państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) oraz przedsiębiorstwa.

      Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział: Platformy internetowe stają się głównym źródłem informacji, mają zatem obowiązek zapewnienia bezpiecznego środowiska dla swoich użytkowników. To, co jest nielegalne offline, jest również nielegalne online. Wiele platform usuwa więcej nielegalnych treści niż kiedykolwiek dotychczas, co pokazuje, że samoregulacja może przynieść efekty. Musimy jednak szybciej reagować na propagandę terrorystyczną i inne nielegalne treści, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i ich praw podstawowych.

     Zobacz także: Zestawienie informacji na temat nielegalnych treści w Internecie.

 

Biuro Zamknięte

15.11.2018

 

Biuro zamknięte - 21.11

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

14.11.2018

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej - zachęcamy do przeczytania.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG