Europejska inicjatywa obywatelska

     Komisja Europejska przyjęła dziś drugie sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia o (wprowadzonej Traktatem z Lizbony) europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Według szacunków Komisji od czasu wejścia w życie w 2012 roku poparło ją 9 mln obywateli UE.

        Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 mln obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich będzie mógł zwrócić się do KE o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

     Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: „Fakt, iż w ciągu ostatnich sześciu lat 9 milionów osób poparło europejską inicjatywę obywatelską wskazuje na to, że wspiera ona uczestnictwo oraz debatę na szczeblu transgranicznym, wywierając konkretny wpływ na politykę UE. Musimy jednak pójść dalej: nasz ostatni wniosek dotyczący reformy ułatwi obywatelom inicjowanie nowych inicjatyw i udział w nich, zezwalając równocześnie młodym ludziom w wieku od 16 lat na zabranie głosu.”

Więcej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl.

Informacje bieżące

13.12.2018

Informacje na najbliższy czas oraz informacja o zamknięciu biura

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG