Europejska inicjatywa obywatelska

     Komisja Europejska przyjęła dziś drugie sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia o (wprowadzonej Traktatem z Lizbony) europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Według szacunków Komisji od czasu wejścia w życie w 2012 roku poparło ją 9 mln obywateli UE.

        Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 mln obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich będzie mógł zwrócić się do KE o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

     Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: „Fakt, iż w ciągu ostatnich sześciu lat 9 milionów osób poparło europejską inicjatywę obywatelską wskazuje na to, że wspiera ona uczestnictwo oraz debatę na szczeblu transgranicznym, wywierając konkretny wpływ na politykę UE. Musimy jednak pójść dalej: nasz ostatni wniosek dotyczący reformy ułatwi obywatelom inicjowanie nowych inicjatyw i udział w nich, zezwalając równocześnie młodym ludziom w wieku od 16 lat na zabranie głosu.”

Więcej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl.

Biuro zamknięte

15.06.2018

W dniach 18-21 czerwca biuro zamknięte. Jesteśmy na szkoleniu z EURODESKu.

Dyżur eksperta przeniesiony

14.06.2018

Zmiana miejsca dyżuru eksperta! Ważne, przeczytaj!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG