Raport Komisji Europejskiej nt. bezrobocia

Komisja Europejska ogłosiła, że stopa bezrobocia w Strefie Euro wyniosła w lutym 8.5%, natomiast w całej Unii 7.1%. Są to najniższe wskaźniki w ostatnich latach. Jest to bardzo dobra informacja nie tylko dla rynku pracy, ale także dla Polski. Według danych Komisji Europejskiej, w Polsce bezrobocie w lutym br. wyniosło 4.4%. Spadła także liczba bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia. Obecnie ilość osób młodych, do 25 roku życia wynosi w Unii Europejskiej 3.6 miliona (luty 2018) i jest niższa o 314 tysięcy w stosunku do lutego 2017 roku.

 

Informacje bieżące

13.12.2018

Informacje na najbliższy czas oraz informacja o zamknięciu biura

Dyżur doradcy

10.12.2018

Informacje nt. dyżuru eksperta!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG