Zespół

Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń i Bydgoszcz

Dr Michał Cichoracki

Dr Marzena Sobczak-Michałowska

 

Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń

 Bartosz Szczepaniak

europedirect-torun@byd.pl

bartosz.szczepaniak@byd.pl

 

Księgowa

Kamila Kruża - Supeł

 

Konkurs z ED Poznań

17.01.2020

Ogłoszenie o konkursie organizowanym przez ED Poznań

Wyniki

10.01.2020

Wyniki konkursu Zjednoczeni w różnorodności!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG