Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Bruksela, 17 lipca 2018 r.

W dniu 17 lipca odbył się 25. szczyt UE-Japonia w Tokio. Podczas szczytu przywódcy podpisali dwie przełomowe umowy - umowę o partnerstwie strategicznym oraz umowę o partnerstwie gospodarczym - które nadadzą nową dynamikę stosunkom dwustronnym.

Na szczycie Unię Europejską reprezentowali Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, i Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Japonia była reprezentowana przez premiera - Shinzo Abe. W szczycie uczestniczył również Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności. Przywódcy UE złożyli kondolencje obywatelom Japonii po powodziach i osunięciach ziemi w zachodniej Japonii oraz zaoferowali premierowi swoją pomoc.

Nadszedł historyczny moment w naszym trwałym partnerstwie - powiedział przewodniczący Jean-Claude JunckerDzisiejsze podpisanie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest przełomowym momentem dla światowego handlu. Cieszę się również, że podpisaliśmy pierwszą w historii umowę o partnerstwie strategicznym, która pogłębia naszą współpracę. Oddziaływanie umowy o partnerstwie gospodarczym znacznie wykracza poza nasze granice. Składamy wspólne oświadczenie na temat wolnego i sprawiedliwego handlu. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy silniejsi i skuteczniejsi, kiedy pracujemy razem i dajemy innym przykład, pokazując, że handel jest czymś więcej niż taryfami i barierami. Chodzi o wartości, zasady i znalezienie rozwiązań korzystnych dla wszystkich. W zakresie, w jakim nas to dotyczy, uważamy, że protekcjonizm nie stanowi ochrony i nie może być jedności, tam gdzie panuje unilateralizm.

Pełną wypowiedź przewodniczącego Junckera wygłoszoną na wspólnej konferencji prasowej po szczycie można znaleźć na stronie internetowej. Unia Europejska i Japonia przyjęły wspólne oświadczenie na zakończenie szczytu.

 

W kierunku otwartego, sprawiedliwego i korzystnego dla wszystkich stron handlu

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest największą umową dotychczas negocjowaną przez Unię Europejską. Tworzy ona otwartą strefę handlową obejmującą ponad 600 mln osób i niemal jedną trzecią światowego PKB. Umowa usunie zdecydowaną większość ceł o wartości 1 mld EUR płaconych corocznie przez przedsiębiorstwa z UE eksportujące do Japonii i doprowadzi do zniesienia wielu długotrwałych barier regulacyjnych, na przykład w odniesieniu do samochodów. Otworzy również rynek japoński, liczący 127 mln konsumentów, dla kluczowych eksporterów artykułów rolnych w UE oraz zwiększy możliwości eksportu UE w innych sektorach. Umowa opiera się na najwyższych standardach w zakresie ochrony pracy, ochrony środowiska i konsumentów oraz zawiera specjalny rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi. Jest to pierwsza umowa handlowa negocjowana przez Unię Europejską, która obejmie konkretne zobowiązania do przestrzegania porozumienia klimatycznego z Paryża.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Wysyłamy silny sygnał dla całego świata, że dwie z jej największych gospodarek nadal wierzą w otwartą wymianę handlową i sprzeciwiają się zarówno unilateralizmowi jak i protekcjonizmowi. Korzyści gospodarcze wynikające z tej umowy są oczywiste. Dzięki zniesieniu ceł wynoszących miliardy euro, uproszczeniu procedur celnych i zniesieniu barier dla handlu występujących po drugiej stronie granicy, przedsiębiorstwa po obu stronach będą mogły zwiększyć eksport i rozszerzyć działalność gospodarczą.

Jeżeli chodzi o ochronę danych, w dniu 17 lipca UE i Japonia zakończyły negocjacje w sprawie odpowiedniej ochrony danych, która uzupełni umowę o partnerstwie gospodarczym. Obie Strony zgodziły się wzajemnie uznawać swoje systemy ochrony danych za „równoważne”, co umożliwi bezpieczny przepływ danych między UE a Japonią i przyczyni się do powstania największego na świecie obszaru bezpiecznego przepływu danych.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Japonia i UE są już partnerami strategicznymi. Dane napędzają gospodarkę światową, a ta umowa umożliwi bezpieczny przepływ danych między nami, z korzyścią zarówno dla naszych obywateli, jak i gospodarek. Jednocześnie potwierdzamy nasze zobowiązanie do przestrzegania wspólnych wartości dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego jestem w pełni przekonana, że współpracując możemy kształtować światowe standardy w zakresie ochrony danych i wspólnie przodować w tej ważnej dziedzinie.

Pełny tekst komunikatu prasowego w sprawie podpisania umowy o partnerstwie gospodarczym oraz zestawienie informacji są dostępne w internecie. Pełne oświadczenie komisarz Věry Jourovej i Haruhiego Kumazawy, japońskiego komisarza Komisji ds. ochrony informacji osobowych na temat uzgodnień w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych jest dostępne w internecie wraz ze specjalnym komunikatem prasowym oraz szczegółową notatką.

 

Umowa o partnerstwie strategicznym dla rzeczywiście strategicznych partnerów

Unia Europejska i Japonia są partnerami o podobnych poglądach, współpracującymi zarówno na szczeblu dwustronnym, jak i na forach wielostronnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i grupa G-7. Umowa o partnerstwie strategicznym podpisana dziś przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Donalda Tuska i premiera Abe pogłębi i wzmocni stosunki między UE a Japonią poprzez zapewnienie nadrzędnych i wiążących ram dla wzmocnionej współpracy.

W dzisiejszych czasach żaden kraj nie jest w stanie poradzić sobie z globalnymi wyzwaniami, z którymi mamy do czynienia, we własnym zakresie, powiedziała Federica Mogherini przed szczytem. Japonia jest krajem, z którym już teraz blisko współpracujemy: od budowania pokoju po denuklearyzację, od przeciwdziałania terroryzmowi po skuteczny multilateralizm. Umowa o partnerstwie strategicznym umożliwi nam zacieśnienie tej współpracy w wielu różnych sektorach, a także otworzy możliwości współpracy w nowych dziedzinach, takich jak m.in. nauka, technologia i innowacje, środowisko i energia, zmiana klimatu i bezpieczeństwo.

W internecie dostępne jest zestawienie informacji na temat umowy o partnerstwie strategicznym oraz informacje na temat wsparcia jej realizacji w ramach Instrumentu Partnerstwa.

Podczas szczytu przywódcy zajmowali się kwestiami polityki regionalnej i zagranicznej, w tym m.in. sytuacją na Półwyspie Koreańskim, konfliktem we wschodniej Ukrainie, nielegalną aneksją Krymu i Sewastopola oraz zobowiązaniem do utrzymania wspólnego kompleksowego planu działania (porozumienie jądrowe z Iranem). Zgodnie z umową o partnerstwie strategicznym przywódcy omówili również wspólne zobowiązanie do wzmocnienia współpracy w zakresie globalnych kwestii i potwierdzili wspólną wizję UE i Japonii oraz wsparcie na rzecz opartego na zasadach międzynarodowego porządku, którego podstawą jest multilateralizm, demokracja, nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia, otwarte rynki i globalny system handlu z centralną rolą Światowej Organizacji Handlu.

Przywódcy omawiali również inne kwestie dwustronne, w tym możliwości wzmocnienia partnerstwa UE-Japonia w dziedzinie bezpieczeństwa, wzmocnioną współpracę w dziedzinie polityki rozwojowej oraz edukacji, kultury i sportu.

 

Dodatkowe informacje

Strona internetowa poświęcona szczytowi UE–Japonia

Zestawienie informacji na temat stosunków UE–ASEAN

Wspólne oświadczenie po 25. szczycie UE-Japonia

Wystąpienie przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera na konferencji prasowej po 25. szczycie UE-Japonia

Zestawienie informacji dotyczące umowy o partnerstwie strategicznym

Komunikat Prasowy: Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią

Zestawienie informacji dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym

Strona internetowa dotycząca umowy o partnerstwie gospodarczym

Wspólne oświadczenie Haruhiego Kumazawy, japońskiego komisarza Komisji ds. ochrony informacji osobowych, i Věry Jourovej, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Komisji Europejskiej

Komunikat Prasowy: Unia Europejska i Japonia postanowiły utworzyć największy na świecie obszar bezpiecznego przepływu danych

Notatka prasowa: Pytania i odpowiedzi dotyczące decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii

Wsparcie realizacji umów o partnerstwie gospodarczym i strategicznym w ramach Instrumentu Partnerstwa

Strona internetowa delegatury Unii w Japonii

Konferencja DG REGIO

27.11.2019

Relacja techniczna z konferencji DG REGIO

Dyżur doradcy

27.11.2019

Dyżur doradcy ds. funduszy europejskich - dziś od 16!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG