Europe Direct Toruń

Kim jesteśmy?

Jesteśmy punktem „pierwszego kontaktu obywateli z Unią Europejską”. W swoich działaniach staramy się kierować zasadą „Citizens first”, dostosowując ofertę do potrzeb lokalnego społeczeństwa.

Naszą misja jest dostarczenie lokalnej społeczności szerokiej i specjalistycznej wiedzy europejskiej oraz podnoszenie świadomości nt. działań UE oraz ich wpływu na życie codzienne obywateli.

Działamy w kilku obszarach:

EUROPE DIRECT Toruń prowadzi działalność informacyjno - konsultacyjną, która realizowana jest m.in. poprzez dyżury doradcy, wydawanie newslettera, lekcje europejskie, seminaria, warsztaty, szkolenia.

 Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Każda osoba, która zgłosi się do biura, otrzyma rzetelną odpowiedź na nartujące ją pytanie dotyczące kwestii europejskich. W codziennej pracy współpracujemy z innymi sieciami europejskimi. Dzięki czemu jesteśmy w stanie przekazywać aktualne informacje.

 

Flagowym przedsięwzięciem ED – Toruń są doroczne obchody Święta Europy -  9 maja.   Uroczystości towarzyszą konkursy językowe, quizy o tematyce europejskiej oraz  Kiermasz Europy, gdzie można zapoznać się z kulturą i tradycjami poszczególnych państw członkowskich UE.

Kolejnym obszarem naszych zainteresowań jest wsparcie oraz promocja mobilności i przedsiębiorczości.

Do najważniejszych wydarzeń w tym zakresie należy zaliczyć:

  • Warsztaty/ seminaria/ spotkania informacyjne organizowane w trakcie Dni Otwartych w szkołach czy na uniwersytetach. Dodatkowo pojawiamy się na targach edukacyjnych oraz szkoleniach w regionie.

Nasze działania odwołują się do bieżących wydarzeń w Europie i kraju. Co roku nasze działania wpisują się w priorytety Komisji Europejskiej. Nasza aktywność jest ściśle związana z istotnymi problemami i tematami oscylującymi wokół tematów europejskich.

EUROPE DIRECT Toruń prowadzi również działalność publicystyczną. Corocznie wydajemy opatrzony redakcją naukową zeszyt naukowy pt. Unia Europejska – perspektywy społeczno – ekonomiczne, który trafia do instytucji naukowych, bibliotek, szkół wyższych w całym kraju.

Przy organizacji powyższych przedsięwzięć stawiamy na współpracę. Wśród podmiotów partnerskich znajdują się: lokalne samorządy, szkoły i inne placówki kulturalno - oświatowe, sieć EEN, AIP, przedstawiciele środowiska akademickiego, ngo, MSP oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Poprzez takie działania staramy się  przybliżać Unię Europejską Obywatelom!

Informacje urlopowe

31.07.2022

1.08-31.08 - przerwa urlopowa. Kontakt tylko mailowy

Zaproszenie

20.07.2022

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - Zapraszamy

EUROPE DIRECT Toruń