Europe Direct Toruń

Kim jesteśmy?

Jesteśmy punktem „pierwszego kontaktu obywateli z Unią Europejską”. W swoich działaniach staramy się kierować zasadą „Citizens first”, dostosowując ofertę do potrzeb lokalnego społeczeństwa.

Naszą misja jest dostarczenie lokalnej społeczności szerokiej i specjalistycznej wiedzy europejskiej oraz podnoszenie świadomości nt. działań UE oraz ich wpływu na życie codzienne obywateli.

Działamy w kilku obszarach:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń prowadzi działalność informacyjno - konsultacyjną, która realizowana jest m.in. poprzez dyżury doradcy, wydawanie newslettera, lekcje europejskie, seminaria, warsztaty, szkolenia.

 Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Każda osoba, która zgłosi się do biura, otrzyma rzetelną odpowiedź na nartujące ją pytanie dotyczące kwestii europejskich. W codziennej pracy współpracujemy z innymi sieciami europejskimi. Dzięki czemu jesteśmy w stanie przekazywać aktualne informacje.

Młodym ludziom chcącym aktywnie spędzić wolny czas proponujemy współpracę w ramach Klubu Liderów Młodzieżowych, będącym grupą zrzeszającą ludzi aktywnych społecznie i zainteresowanych problematyką europejską.

Flagowym przedsięwzięciem ED – Toruń są doroczne obchody Święta Europy -  9 maja.   Uroczystości towarzyszą konkursy językowe, quizy o tematyce europejskiej oraz  Kiermasz Europy, gdzie można zapoznać się z kulturą i tradycjami poszczególnych państw członkowskich UE.

Kolejnym obszarem naszych zainteresowań jest wsparcie oraz promocja mobilności i przedsiębiorczości.

Do najważniejszych wydarzeń w tym zakresie należy zaliczyć:

  • Warsztaty/ seminaria/ spotkania informacyjne organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości: Zostań swoim szefem, Unia Europejska też jest kobietą – europejskie wsparcie kobiecej przedsiębiorczości; Fundusze europejskie szansą dla Twojej firmy; Postaw na przedsiębiorczość – gra symulacyjna Cash Flow.
  • Europejski Festiwal Młodzieży, w tym: Przepis na aktywność, Ja – przedsiębiorczy Europejczyk – szanse i wyzwania ekonomii społecznej, Wolontariat po europejsku.

Nasze działania odwołują się do bieżących wydarzeń w Europie i kraju. Przykładem takich przedsięwzięć mogą być eventy związane z Europejskim Rokiem Obywatela.

Europe Direct –Toruń prowadzi również działalność publicystyczną. Corocznie wydajemy opatrzony redakcją naukową zeszyt naukowy pt. Unia Europejska – perspektywy społeczno – ekonomiczne, który trafia do instytucji naukowych, bibliotek, szkół wyższych w całym kraju.

Przy organizacji powyższych przedsięwzięć stawiamy na współpracę. Wśród podmiotów partnerskich znajdują się: lokalne samorządy, szkoły i inne placówki kulturalno - oświatowe, sieć EEN, AIP, przedstawiciele środowiska akademickiego, ngo, MSP oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Poprzez takie działania staramy się  przybliżać Unię Europejską Obywatelom!

Strona Team Europe

21.01.2021

Nowa strona Team Europe

Europa o klimacie - program dla nauczycieli

07.01.2021

Informacje na temat programu nauczania dla nauczycieli

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG