Dyżur Eksperta ds. funduszy

Szanowni Państwo,

nasz dyżur eksperta ds. funduszy europejskich tym razem odbędzie się w Chełmży. Zapraszamy serdecznie do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury 27 marca, w godzinach 16-19.

 

Strona Team Europe

21.01.2021

Nowa strona Team Europe

Europa o klimacie - program dla nauczycieli

07.01.2021

Informacje na temat programu nauczania dla nauczycieli

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG