Dyżur Eksperta ds. funduszy

Szanowni Państwo,

nasz dyżur eksperta ds. funduszy europejskich tym razem odbędzie się w Chełmży. Zapraszamy serdecznie do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury 27 marca, w godzinach 16-19.

 

Konkurs z ED Poznań

17.01.2020

Ogłoszenie o konkursie organizowanym przez ED Poznań

Wyniki

10.01.2020

Wyniki konkursu Zjednoczeni w różnorodności!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG