Nabór artykułów do czasopisma naukowego

[Publikacja]
Szanowni Państwo,
 
Europe Direct Bydgoszcz i Europe Direct Toruń zapraszają do nadsyłania artykułów naukowych do czasopism naukowych – „Studia i analizy europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”.
W 2019 roku nasze czasopisma poświęcone będą bieżącym wydarzeniom w Unii Europejskiej, wśród których znalazły się następujące tematy:
- 15 lat Polski w Unii Europejskiej,
- Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej,
- Relacje Unii Europejskiej z krajami afrykańskimi i Japonią,
- Europejski Korpus Solidarności i program Erasmus+,
- Brexit i jego następstwa,
- relacje wewnętrzne między krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
- sprawy ekonomiczne i społeczne Unii Europejskiej,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.
 
Powyższy zakres tematyczny to jedynie wskazówki możliwych obszarów tematycznych.
Zachęcamy do zapoznania się z orędziem o stanie Unii Europejskiej za rok 2018 (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_pl.pdf)
 
 
Wytyczne dla autorów znajdą Państwo na stronie: www.siae.wsg.byd.pl oraz http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/8-dla-autorow.
Prosimy też o przesyłanie not o autorze wraz ze streszczeniem artykułu.
 
Adres do nadsyłania artykułów: centrum.europejskie@byd.pl
Termin nadsyłania publikacji: 31 lipca 2019.
 
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy!
 
 

Strona Team Europe

21.01.2021

Nowa strona Team Europe

Europa o klimacie - program dla nauczycieli

07.01.2021

Informacje na temat programu nauczania dla nauczycieli

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG