Nabór do czasopism naukowych

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych do naszych czasopism.

Studia i analizy europejskie oraz Unia Europejska perspektywy społeczno-ekonomiczne to czasopisma prowadzone przez Europe Direct Bydgoszcz i Toruń. 

Tegoroczne proponowane tematy artykułów naukowych mają związek z priorytetami Komisji Europejskiej, rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwem Unii. Są to jednak tylko propozycje. Tematyka czasopism jest bardzo szeroka i każdy znajdzie możliwość dopasowania tematów i artykułów do głównych założeń naszych czasopism.

Konkurs z ED Poznań

17.01.2020

Ogłoszenie o konkursie organizowanym przez ED Poznań

Wyniki

10.01.2020

Wyniki konkursu Zjednoczeni w różnorodności!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG