Konkurs zjednoczeni w różnorodności - regulaminy i oświadczenia

W załącznikach przesyłamy regulaminy poszczególnych sekcji konkursu:

Plastyczny - /userfiles/files/Konkurs%20plastyczny%20%20-%20edycja%20X%202019.doc

Fotograficzny - /userfiles/files/Konkurs%20fotograficzny%20-%20edycja%20X%202019.doc

Piśmienniczy - /userfiles/files/Konkurs%20pi%C5%9Bmienniczy-%20edycja%20X%202019(1).doc

 

Zgody na przetwarzanie danych oraz dane uczestnika - OBOWIĄZKOWO MUSZA BYĆ ZAŁĄCZONE DO ZGŁOSZONEJ PRACY  !!!

Wzór: /userfiles/files/Zgody.pdf

Strona Team Europe

21.01.2021

Nowa strona Team Europe

Europa o klimacie - program dla nauczycieli

07.01.2021

Informacje na temat programu nauczania dla nauczycieli

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG