Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Szansa dla turystyki

Komisja Europejska przedstawiła pakiet wytycznych i zaleceń, aby pomóc państwom członkowskim w stopniowym zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu. Ma to również umożliwić firmom turystycznym powrót do działania, przy jednoczesnym przestrzeganiu niezbędnych środków bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wytyczne KE mają na celu zaoferowanie ludziom szansy na uzyskanie potrzebnego odpoczynku, relaksu i świeżego powietrza. Tak szybko, jak pozwala na to sytuacja zdrowotna, ludzie powinni mieć możliwość spotkania z przyjaciółmi i rodziną w swoim lub innym kraju UE, przy zachowaniu wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa.

Pakiet ma również pomóc sektorowi turystycznemu w UE wyjść z pandemii, wspierając przedsiębiorstwa i zapewniając, że Europa nadal będzie najważniejszym miejscem docelowym dla odwiedzających.

Pakiet Komisji dotyczący turystyki i transportu obejmuje:

      Ogólną strategię na rzecz naprawy gospodarczej w 2020 r. i później;

      Wspólne podejście do przywracania ograniczeń w swobodnym przepływie i zniesienia ograniczeń na granicach wewnętrznych UE w stopniowy i skoordynowany sposób;

      Ramy wspierające stopniowe przywracanie transportu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów i personelu;

      Rekomendacja kuponów podróżnych jako atrakcyjna alternatywa dla zwrotu gotówki dla konsumentów;

      Kryteria bezpiecznego i stopniowego przywracania działalności turystycznej oraz opracowania protokołów zdrowotnych dla obiektów hotelarskich.

Funkcjonowanie biura

08.10.2020

Informacje o funkcjonowaniu biura

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

08.10.2020

Komisja Europejska wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG