Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: 32 mln euro z unijnej polityki spójności na pomoc dla MŚP i sektora opieki zdrowotnej w województwie lubuskim 

Komisja Europejska przekierowuje 32 mln euro z funduszy polityki spójności na pomoc Polsce w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu związanego z koronawirusem poprzez modyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. 

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira tak skomentowała ten fakt: Cieszę się, że z pomocą UE województwo lubuskie udostępnia niezwykle potrzebne zasoby do walki z kryzysem. Czekając na wprowadzenie szczepionki, musimy robić, co w naszej mocy, by wspierać tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii i ułatwiać odbudowę gospodarki. 

Kwota 10 mln euro zostanie przeznaczona na realizację lubuskiego projektu bonów dla małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa. Kolejnych 10 mln euro pokryje zakup respiratorów i sprzętu medycznego. Pozostała część środków będzie przeznaczona dla szpitali oraz podmiotów działających w obszarze opieki społecznej i posłuży wsparciu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. 

Zmiany te są możliwe dzięki wyjątkowej elastyczności w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), które umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie funduszy polityki spójności do wspierania sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynki pracy. 

Więcej informacji na temat pakietów CRII można znaleźć na specjalnej tablicy danych na temat koronawirusa.

Raport działań UE za rok 2020

11.04.2021

Raport działań UE za rok 2020

Bezpieczeństwo szczepionek

11.04.2021

Informacje na temat szczepionek - raport bezpieczeństwa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG