Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: 32 mln euro z unijnej polityki spójności na pomoc dla MŚP i sektora opieki zdrowotnej w województwie lubuskim 

Komisja Europejska przekierowuje 32 mln euro z funduszy polityki spójności na pomoc Polsce w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu związanego z koronawirusem poprzez modyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. 

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira tak skomentowała ten fakt: Cieszę się, że z pomocą UE województwo lubuskie udostępnia niezwykle potrzebne zasoby do walki z kryzysem. Czekając na wprowadzenie szczepionki, musimy robić, co w naszej mocy, by wspierać tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii i ułatwiać odbudowę gospodarki. 

Kwota 10 mln euro zostanie przeznaczona na realizację lubuskiego projektu bonów dla małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa. Kolejnych 10 mln euro pokryje zakup respiratorów i sprzętu medycznego. Pozostała część środków będzie przeznaczona dla szpitali oraz podmiotów działających w obszarze opieki społecznej i posłuży wsparciu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. 

Zmiany te są możliwe dzięki wyjątkowej elastyczności w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), które umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie funduszy polityki spójności do wspierania sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynki pracy. 

Więcej informacji na temat pakietów CRII można znaleźć na specjalnej tablicy danych na temat koronawirusa.

Informacje urlopowe

31.07.2022

1.08-31.08 - przerwa urlopowa. Kontakt tylko mailowy

Zaproszenie

20.07.2022

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - Zapraszamy

EUROPE DIRECT Toruń